آلبوم من ◂ آیت الله محقق کابلی
آیت الله العظمی محقق کابلی در دوران جهاد