آلبوم من ◂ آیت الله محقق کابلی
معظم له در واحد استفتاءات